El Sistemalektion

Mycket är som vanligt i skolan under pandemin men vissa saker sker på nya sätt.

Flera årskurser deltar i El Sistemas musikverksamhet där de lär sig sång och musik. Här ser vi årskurs 1 och årskurs 2 under deras digitala El Sistemalektioner via Zoom. De gör en rörelseövning till musik och sedan lära sig mer om olika blåsinstrument. I slutet av lektionen fick de gissa vilket blåsinstrument som Mike blåste i. Det var en mycket uppskattad lektion!

Elever i klassrum under digital musiklektionElever under digital musiklektion

21 januari 2021