Föräldradialog

Välkommen på Föräldradialog torsdagen den 8:e februari kl 18:00!

Den 30/11 hade vi senast Föräldradialog. Då uppkom många frågor kring socialtjänsten. Vi har nu bjudit in enhetschef Magdalena Fredriksson för att ni ska få tillfälle att fråga henne direkt.

Skolan samarbetar med olika parter i samhället. Vi tycker att det är viktigt att alla känner sig trygga med hur. Det har dessutom florerat en hel del rykten om just socialtjänsten, som det är viktigt att de får bemöta.

Vi kommer dessutom ge möjlighet att prata om skolan.

Med på föräldradialogen kommer skolans rektor, kurator samt annan personal att finnas.

Du är välkommen att ställa frågor till oss och Magdalena!

Vi räknar med att sitta i vårt personalrum.

Välkommen! 

26 januari 2018