Rektorn har ordet

Jag heter Agneta Erikson och är rektor på Treklangens skola.

Nu har jag arbetat på skolan i drygt ett år och jag känner nu medarbetare och elever ganska bra.

Under hösten har vi jobbat aktivt med att ge eleverna tillgång till både kulturupplevelser, som konserter och teater, och aktiviteter som främjar hälsa, t.ex. simning och ”Röris” Vi har också arbetat mycket med rastaktiviteter.

Höstens dramatiska brand på Gottsundaskolan har så klart påverkat även oss på Treklangens skola, men vi har trots en viss trångboddhet till följd av branden lyckats ha vår verksamhet igång som vanligt.

Branden har för vår del inneburit att vi inte har tillgång till de särskilda lokaler för praktisktestetiska ämnen som vi tidigare lånat av Gottsundaskolan. Men vi har ändå lyckats ha undervisningen igång i våra vanliga klassrum.

Skolan har sedan förra läsåret ökat sitt elevantal och vi fortsätter att växa.

Jag ser fram emot vårterminen då vi kommer att fortsätta vårt arbete med att skapa en ännu bättre miljö för våra elevers lärande, och ytterligare utveckla vår pedagogik.

Agneta Erikson

agneta.erikson@uppsala.se

Uppdaterad: