Rektorn har ordet

Mitt namn är Agneta Erikson och är rektor på Treklangens skola sen 1:a september 2017. 

Efter tre månader känner jag mig nu hemmastad på skolan. 

Mitt uppdrag på skolan är att skapa ordning och struktur som främjar arbetsro, trygghet och lärande. Jag vill därför ta vara på all den kunskap och det engagemang som finns hos skolans medarbetare, och tillmötesgå den nyfikenhet och lust att lära som finns hos alla våra elever. 

Treklangens skola är en relativt liten skola (ca 245 elever) åk F-5 och FBK åk 4-6, som kännetecknas av en varm och inbjudande stämning. 

 Skolan har glada, intresserade elever och en välutbildad och engagerad personal. 

 Skolan har en hälsoprofil där simning är en viktig del. Alla elever simmar en gång i veckan tillsammans med vår egen simlärare. 

Till vårterminen har jag även haft förmånen att kunna anställa en hälsopedagog som kommer att hjälpa oss att vidare utveckla vårt hälsofrämjande arbete. I detta arbete ingår att ha bra rastverksamhet, samt att se till att alla elever rör på sig varje dag. 

Under vårterminen kommer vi också att utveckla ett samarbete med Uppsala Kulturskola för att ge våra elever större möjligheter till kulturaktiviteter. 

 Vi har behöriga lärare och ett fullständigt elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, skolpsykolog samt två speciallärare. 

 Jag ser verkligen fram emot den kommande terminen som kommer att innebära mycket arbete men också mycket glädje. 

 

Agneta Erikson

agneta.erikson@uppsala.se

5 januari 2018