Rektorn har ordet

 2020-09-25

Nu är höstterminen i fullgång och arbetet i skolan rullar på efter en lugn start på terminen.

Efter en turbulent vårtermin som till stor del präglades av Coronapandemin, har vi nu en mer normal situation vad gäller frånvaro bland elever och medarbetare.

Vi fortsätter med olika anpassningar för att hindra smittspridning, där den mest påtagliga förändringen är att vi numera äter lunch i Björngårdens matsal, istället för som förut i den stora matsalen tillsammans med Gottsundaskolans elever. Förskoleklassens elever stannar i sina egna lokaler och får äta sin lunch där.

Skolan driver under detta läsår ett antal projekt för att utveckla verksamheten.

Dessa är:

IBIS-projektet som vi arbetar med i samarbete med Uppsala universitet. Se särskild information.

Språkutvecklande arbetssätt där vi ingår i Skolverkets särskilda satsning.

ElSistema som är ett musikprojekt i samarbete med Uppsala Kulturskola. Se särskild information.

Simprofil, där alla våra elever får simundervisning regelbundet av vår egen simlärare.

Tillsammans med våra kompetenta och engagerade medarbetare och våra nyfikna och kreativa elever ser jag fram emot arbetet under resten av läsåret.

 

 Agneta Erikson

Rektor för Treklangens skola

 

agneta.erikson@uppsala.se

Uppdaterad: