Årskurs 1-3

Treklangens F-3 verksamhet har två klasser i varje årskurs förutom i årskurs 3 där det är en klass. Fritidsverksamhet erbjuds både före skoldagens start och efter dess slut. Eleverna möter under sin skoldag lärare och pedagoger som arbetar både i skolan och på fritidshemmet. Skola och fritidshem bidrar tillsammans till elevernas utveckling och lärande.

Varje klass har en behörig klasslärare samt ett nära arbete med specialpedagogen. Specialpedagogen Britt-Marie är välkänd av alla elever trots att hon främst arbetar i mindre grupper samt med individuell undervisning.

22 januari 2015