Årskurs 1-3

Treklangens 1-3 verksamhet har två klasser i varje årskurs. Fritidsverksamhet erbjuds både före skoldagens start och efter dess slut. Eleverna möter under sin skoldag lärare och pedagoger som arbetar både i skolan och på fritidshemmet. Skola och fritidshem bidrar tillsammans till elevernas utveckling och lärande.

Varje klass har en behörig klasslärare samt ett nära arbete med specialpedagogen. 

Uppdaterad: