Skolodling

Sara Lindstedt Palmér22 maj 2019

När våren kommer startar årskurs 1 upp skolodlingen tillsammans med Naturskolan.

Eleverna får göra egna krukor av tidningspapper som de sedan planterar frön i. Odlingsbänkarna på skolgården förbereds för säsongen och eleverna lär sig om frön och växter och vad de behöver. I klassrummet skriver och ritar de om vad de gör. Odling på schemat är ett samarbete med Naturskolan i Hammarskog som pågått sedan 2014. 

Krukor av tidningspapper

 

Elevtexter

 

Elever vattnar