Årskurs 4-5

Treklangens 4-5 verksamhet har två klasser i årskurs 4 och en klass i årskurs 5. Varje klass har en behörig klasslärare samt ett nära arbete med specialpedagogen. Specialpedagogen Britt-Marie är välkänd av alla elever trots att hon främst arbetar i mindre grupper samt med individuell undervisning.

22 januari 2015