Välkommen till oss på fritids!

Här hos oss på fritids är barnen välkomna före och efter skoldagen.
Morgonfritids öppnar klockan 6.30 och stänger 8.00.
Förskoleklassens skoldag slutar 13.30 och då startar eftermiddagens fritidsverksamhet. 

Barnen är uppdelade på två olika avdelningar men avdelningarna genomför ofta aktiviteter tillsammans.

Klockan 14.15 äter alla avdelningar mellanmål tillsammans på gården eller på respektive avdelning. De elever som har längre skoldagar får mellanmål efter skoldagens slut på respektive avdelning.

Vi som arbetar på fritids har följande förväntningar på dig som förälder:
Att du tar del av information från fritids och skickar tillbaka ”svarslappar” i tid.
Att du har ett positivt förhållningssätt till fritids gentemot ditt barn.
Att du sjukanmäler ditt barn.
Att du tar kontakt med berörd personal om du är missnöjd med eller undrar över något.
Att du meddelar skolan/fritids om det sker förändringar i familjen som påverkar ditt barn
Att du ser till att ditt barn har med sig det som behövs under lovs aktiviteter, t.ex. idrottskläder, skridskor och matsäck eller badkläder.
Att du deltar på föräldramöten och utvecklingssamtal.
Att du gärna besöker fritids någon eller några gånger per år och deltar i verksamheten.
Att ditt barn inte cyklar till skolan utan vuxens sällskap och hjälm.
Att du meddelar ditt barn vilken tid hon/han ska bli hämtad och följer vistelseavtalets överenskommelse mellan er och fritids.
 
Vi som arbetar på fritids har följande förväntningar på dig som elev:
Att du tar ansvar för ditt uppförande.
Att du passar tider.
Att du är vänlig och visar hänsyn mot alla barn och vuxna på fritids.
Att du respekterar andra barn och vuxna som de är.
Att du använder ett vårdad språk.
Att du lyssnar på andra och väntar på din tur.
Att du följer fritids överenskomna regler
Att du använder hjälm vid cykling , när du åker pulka och skridskor.
Att du plockar undan efter du har lekt och att duka av efter dig vid mellanmålet.
Att du meddelar personalen när du ska hem.
Att du har extra kläder , inneskor och regnkläder.
Att du har ätit frukost hemma innan du kommer till skolan.
Glöm inte ta med dig gott humör, det gör hälften av jobbet.
 
Vi vill ha så hög kvalitet som möjligt på vårt arbete med barnen .Följande förväntningar kan du ha på oss:
Att vi gemensamt arbetar med pedagogisk utveckling.
Att vi skapar trygghet för barnen  en trivsam och utvecklande fritidsmiljö.
Att alla barn ska mötas med hänsyn ,vänlighet och respekt.
Att vi samarbetar kring barnen.
Att det finns en positiv anda på fritids och vi uppmuntrar ett gott uppförande.
Att vi hjälper barnen lösa konflikter vid behov.
På fritids arbetar vi aktivt mot mobbning , rasism och för jämställdhet.
Att vi tar kontakt med föräldrarna om något särskild har hänt på fritids.
Att vi ger alla barn stöd efter behov.
Att vi utvärderar och ständigt arbetar med att förbättra kvaliteten på verksamheten.
Att vi är öppna för föräldrarnas och barnens åsikter.
Att vi välkomnar att föräldrar besöker fritids.
Uppdaterad:

Andra sidor under: Välkommen till oss på fritids!