Simprofil

På Treklangens skola har Ali Kasbah lärt eleverna att simma sedan 2011 med goda resultat. Ali Kasbah leende i simbassäng


Barn simmar med simplattaFrån vårterminen i förskoleklass simmar eleverna i halvklass 30 minuter i veckan. Detta gör att alla våra elever kan simma bra när de slutar årskurs 5.

Om du vill läsa mer om Ali och Treklangens simsatsning finns det två publicerade artiklar om ämnet. 

Artikel i UNT  12 januari 2015

Artikel i lärartidningen MiVida  nummer 2/15

Barn simmar glatt i bassängAli Kasbah lyfter barn i bassäng

Uppdaterad:

Andra sidor under: Simprofil