3A

Vecka 22

Veckorna och dagarna går fort nu och det känns verkligen som sommar. Barnen har nedräkning både till skolavslutningen och till saker de ska göra under sommarlovet. Det är stundvis svårt för barnen att koncentrera sig under eftermiddagarna då de är trötta av värmen.

 

I matematik har vi jobbat med klockan. Det är många som är säkra på klockan men det också några som tycker att klockan är svår. Vi jobbar med klockan på flera olika sätt. Vi skriver tiden med ord, vi ritar in visare på klockor och vi skriver tiden digitalt. Det är många siffror att hålla reda på, ex klockan ett kan skrivas som 01:00 och 13:00. Sen måste man även ha koll på minuterna. Ni får gärna träna extra på just klockan hemma. Torsdag till fredag fick de en liten läxa om klockan (se sms).

 

I svenska har vi jobbat med stavning av olika ljud, ex. sj-ljudet och ng-ljudet. Det finns många stavningsregler att hålla reda på. Vi har också tränat på att skriva en sammanhängande text om hur en bra kompis ska vara.

 

”En bra kompis ska vara omtänksam och rolig. En bra kompis är någon man kan lita på och som inte ljuger. En bra kompis ska vara ärlig och hjälpa till när du behöver hjälp.”

Ord från barnens texter

 

I engelska har vi tränat på att skriva beskrivande texter samt att läsa upp dessa texter. De har fått beskriva en klasskompis och sen har de fått läsa upp vad någon annan skrivit och till sist har vi andra gissat vem det är. Det blev bra texter, många gissningar och härliga skratt.

 

Information

 

Vecka 22 Torsdag – läsläxa kap 7 Mötet

 

Vecka 23 Onsdag 6/6 skolan är stängd

Torsdag 7/6 möjlighet att titta på de nationella proven

 

Vecka 24 Måndag 11/6 – Gipendag (mer info kommer längre fram)

Tisdag 12/6 – Skolavslutning i kyrkan

 

 

OBS!

Vid sjukdom ringer ni 0515-77 76 01, där knappar ni in ert barns personnummer och ni måste sjukanmäla varje dag före kl. 8.00. Om ni inte ringer in och anmäler ert barns frånvaro kommer ert barn att få ogiltig frånvaro.

 

// Ellinor (ellinor.andersson@skola.uppsala.se, 0707-171519)

 

Hey!

 

The weeks and days go fast now and it really feels like summer. The children have countdown both to the end of school and to things they will do during the summer holidays. It is sometimes hard for the children to concentrate in the afternoons as they are tired of the heat.

 

In mathematics we have worked with the clock. There are many who are sure at the clock, but there are also some who find that the clock is difficult. We work with the clock in several different ways. We write the time with words, we draw the watches on the watches and we write the time digitally. There are many numbers to keep in mind, at one o'clock, one can be written as 1:00 and 13:00. Then you have to keep an eye on the minutes. You may want to work out extra at home at the right time. Thursday to Friday they received a little homework about the clock (see sms/text).

 

In Swedish we have worked with spelling of different sounds, ex. sj sound and ng sound. There are many spelling rules to keep track of. We have also been training to write a text about how a good friend should be.

 

"A good friend should be caring and calm. A good mate is someone you can trust and who does not lie. A good friend should be honest and help when you need help. " Words from the children's texts

 

In English, we have been trained to write descriptive texts as well as to read these texts. They have described a classmate and then they have read what someone else wrote and finally we have guessed who it is. It became good lyrics, many guesses and lovely laughs.

 

Information

 

Vecka 22 Torsdag – läsläxa kap 7 Mötet

 

Vecka 23 Onsdag 6/6 skolan är stängd

Torsdag 7/6 möjlighet att titta på de nationella proven

 

Vecka 24 Måndag 11/6 – Gipendag (mer info kommer längre fram)

Tisdag 12/6 – Skolavslutning i kyrkan

 

 

NOTE!

In case of illness you call 0515-77 76 01, where you enter your child's social security number and you must report sickness every day before 8:00. If you do not call and report your child's absence, your child will be given an invalid absence.

// Ellinor (ellinor.andersson@skola.uppsala.se, 0707-171519)

22 januari 2018