3A

Vecka 22

Här kommer det sista veckobrevet från mig. Jag vill börja med att tacka för lånet av era fina barn. Det har varit fyra väldigt givande år! Vi har lärt och utvecklats tillsammans och blivit en fin grupp ihop.

 

Lite kort info om de sista dagarna.

 

Torsdag – Vanlig skoldag till 12:00. Klockan 12:00 är det Brännbollsmatch mellan personal och elever från årskurs 5. Resten av skolan är publik.

 

Fredag – Vanlig skoldag på förmiddagen och städning efter lunch.

 

Måndag – Gipendag (info har in fått på hyllan). Skolan bjuder på pastasallad och ert barn behöver ta med en tom matlåda och en gaffel. De som vill får ta med lite fika och extra vätska (vatten). Vi slutar 13:15.

 

Tisdag - Avslutning i kyrkan (info har ni fått på hyllan)

Vi samlas i klassrummet kl 8:15 och börjar med att fika för att sen gå till kyrkan tillsammans ca 9:15. Avslutningen börjar 9:30 och avslutas ca 10:15. Då slutar de elever som inte ska ha fritids.

 

Måndag 20 augusti börjar skolan igen.

 

 

Information

 

Vecka 23 Torsdag 7/6 möjlighet att titta på de nationella proven

 

Vecka 24 Måndag 11/6 – Gipendag

Tisdag 12/6 – Skolavslutning i kyrkan

 

 

OBS!

Vid sjukdom ringer ni 0515-77 76 01, där knappar ni in ert barns personnummer och ni måste sjukanmäla varje dag före kl. 8.00. Om ni inte ringer in och anmäler ert barns frånvaro kommer ert barn att få ogiltig frånvaro.

// Ellinor (ellinor.andersson@skola.uppsala.se, 0707-171519)

 

 

 

 

 

Hey!

 

Here comes the last weekly letter from me. I want to start by thanking you for the loan of your nice children. It has been four very rewarding years! We have learned and developed together and become a nice group together.

 

A little short info about the last days.

 

Thursday - Regular school day until 12:00. At 12:00 there is a Brännboll match between staff and students from grade 5. The rest of the school is public.

 

Friday - Regular school day in the morning and cleaning after lunch.

 

Monday - Gipendag (info has been received on the shelf). The school offers pasta salad and your child needs to bring an empty lunch box and a fork. Those who want to bring some “fika” and extra liquid (water) can do that. We end at 13:15.

 

Tuesday - Avslutning - Ending in the church (info has been received on the shelf)

We gather in the classroom at 8:15 and start by chatting to go to church together at 9:15. It starts at 9:30 in the church and ends at 10:15. Then they end students who do not want to have a fritids.

 

Måndag 20 augusti börjar skolan igen.

 

Information

 

Vecka 23 Torsdag 7/6 möjlighet att titta på de nationella proven

 

Vecka 24 Måndag 11/6 – Gipendag

Tisdag 12/6 – Skolavslutning i kyrkan

 

 

NOTE!

In case of illness you call 0515-77 76 01, where you enter your child's social security number and you must report sickness every day before 8:00. If you do not call and report your child's absence, your child will be given an invalid absence.

// Ellinor (ellinor.andersson@skola.uppsala.se, 0707-171519)

Uppdaterad: