Elevhälsa medicinsk

Vi som arbetar inom Elevhälsa med medicinsk inriktning på Treklangens skola är:

Helena Salonen Ros, skolläkare

Nasrien Musleh, skolsköterska

Tel. 018 - 727 61 79 till Hälsomottagningen
Telefontid: måndag , tisdag, torsdag och fredag
Du kan lämna meddelanden på telefonsvararen.

Tid till skolläkaren bokas via Nasrien Musleh.

Öppen mottagning (på Gottsundaskolan)

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Min främsta arbetsuppgift är hälsobesök och vaccinationer, vilket gör att det kan vara svårt att nå mig, men det går alltid bra att kontakta mig via e-post.

Hälsobesök

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet (se basprogram).

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. Läs mer om vaccinationer på http://www.uppsala.se/elevhalsa

Nasrien Musleh

Skolsköterska
Uppdaterad: