El Sistema

 

Sedan höstterminen 2018 är våra förskoleklasser med i Uppsala kulturskolas projekt El sistema. 

Alla elever i förskoleklass deltar i musikundervisning med rytm och rörelse. I verksamheten ingår också familjeträffar, där man träffas sjunger, dansar och fikar tillsammans.

Eleverna kommer att besökt orkesterrepetition med Uppsala Kammarorkester i Uppsala Konsert & Kongress och få besök av musikerna ur Uppsala Kammarsolister, Linnékvintetten och Trio X. Du kan läsa mer om El Sistema i Stenhagen här.

Historien om El Sistema

1975 startade grundaren José Antonio Abreu El Sistema i Venezuela. Med en vision om att använda musiken som verktyg för att ge barn möjlighet att utvecklas och hitta goda livsvägar började han i liten skala med 11 ungar i ett garage vilket snart växte till en omfattande verksamhet. Idag deltar 600 000 barn från i första hand fattiga förhållanden i El Sistema. Det landsomfattande systemet omfattar idag flera hundra ungdomsorkestrar och körer med tillhörande utbildningsprogram. Systemet är statligt finansierat.

El Sistema använder musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling. Med El Sistema skall barn få möjlighet att växa och utvecklas hela livet. Redan som 2-åring kan du börja i El Sistema. Med hårt arbete, höga mål och en levande vision skall alla barn få uppnå sin fulla potential. I El Sistema- familjen få alla vara med och alla är lika viktig, orkestern är inte fulltalig förrän alla platser är fyllda. El Sistema använder den kollektiva processen för att läras och utvecklas i. Här finns det mer information, länk till El Sistema Sverige

 

Foto: By VALE TV (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or FAL], via Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADUDAMEL.jpg

Uppdaterad: