Värdegrund och vision

Treklangens skolas vision

 Alla ska lyckas

Verksamhetsidé

  • Alla på skolan har kunskap och kännedom om vad som gäller på skolan. Vi har en samsyn och ett gemensamt förhållningssätt som märks i en positiv stämning.
  • På vår skola råder ömsesidig respekt mellan alla, elever som vuxna. Vi lyssnar och bryr oss om varandra, så att alla blir accepterade och känner samhörighet och tillhörighet.
  • Vi har ett arbetsklimat som präglas av vilja och lust, där alla vågar uttrycka sina åsikter, där vi samarbetar och litar på varandra och där vi håller ordning och vårdar vår miljö.
Uppdaterad: