Erica De Korostenski

Rektor

Awaz Zaher Hamad

Skoladministratör

Besöksadress

Treklangens skola
Valthornsvägen 19 
756 50 Uppsala

Postadress

Uppsala kommun
Treklangens skola
753 75 Uppsala
Uppdaterad:

Andra sidor under: Kontakt