Frånvaroanmälan

För ditt barns säkerhets skull behöver du frånvaroanmäla ditt barn på korrekt sätt.

Telefonnumret är 0515-77 76 01. Observera! Det är mycket viktigt att ni ringer före kl 08:00.

Om du glömmer att ringa på morgonen och ringer efter kl 12:00 så gäller anmälan för nästkommande dag.

 

Så här gör du! 

Ring 0515-77 76 01

En röst talar om att du kommit till Skola24 för Uppsala kommun och att du ska knappa in barnets personnummer, 10 siffror till exempel 010101-2345.

Registreringen är klar!

Registrering gäller för en hel dag.

Ni måste ringa varje dag som barnet är frånvarande.

 

Om ditt barn är frånvarande endast en del av dagen till exempel vid läkarbesök då meddelar du det till ditt barnets lärare före besöket.

 

 

Uppdaterad: