Nationella proven

På vårterminen i årskurs 3 genomförs de nationella proven på begäran av skolverket.
De nationella proven består av 15 delprov, åtta prov i svenska och sju prov i matematik. 

Föräldrainformation om de nationella proven. Informationen finns tillgänglig på flera olika språk. 

Här kan du läsa mer om nationella proven i årskurs 3.

Uppdaterad: