Ny organisation på fritids

Nya avdelningar

Efter höstlovet kommer Fritidshemmet på Treklangens skola att omorganiseras så att det blir två avdelningar i stället för tre.

Avdelning F-1, kommer att innehåller elever från förskoleklasserna och åk1. Den är knuten till arbetsenheten F-1och har lokaler i förskoleklassernas klassrum, ingång G och H

Avdelning 2-3,4,5 innehåller elever från åk 2, 3, 4 och 5. Den är knuten till Arbetsenheten 2-3 och kommer att ha lokaler i 1:ornas klassrum ingång I.

Tanken är att personalen ska jobba med samma elever både på förmiddagen och på eftermiddagen och att det också är lättare att ordna bra aktiviteter om grupperna är mer ålderhomogena.

Vi vill också förbättra sammarbetet mellan fritidshem och skola.

 Hämtning och lämning

Avdelningarna är hopslagna på morgonen och efter kl.16.30. De är då i förskoleklassernas lokaler ingång H. Det är där ni hämtar och lämnar era barn.

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till rektor eller fritidspersonalen.

31 oktober 2017