Skolpsykolog

Jag heter Katarina Lundvall och arbetar som psykolog på Treklangens skola.

Mitt uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med alla elever genom att delta i arbetet med att kontinuerligt utveckla skolans lärmiljö och bidra med det psykologiska perspektivet i organisationen. Mitt fokus är elevers hälsa och deras utveckling mot läroplanens mål.
 
I arbetet ingår kartläggning av elevers stödbehov i nära samarbete med den pedagogiska personalen, bedömningar, kortare stödkontakter med elever, föräldrasamtal och utredningar. Jag arbetar även med handledning till personal.
 
Jag deltar i skolans elevhälsoteam och har där samarbete med kurator, skolsköterska, skolläkare, speciallärare och rektor.
Min tjänst är på heltid, delad på hälften mellan Gottsundaskolan och Treklangens skola. Mitt rum finns i expeditionskorridoren på Gottsundaskolan.
Jag nås på telefon eller via e-post.

Katarina Lundvall

Skolpsykolog


 

Uppdaterad: