Skolpsykolog

Jag heter Elisabeth Lampinen och arbetar onsdagar, torsdagar och fredagar på Treklangens skola.  Som skolpsykolog ingår jag i skolans Elevhälsoteam. Det huvudsakliga uppdraget är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Att se till friskfaktorer och vara lösningsfokuserad, samt verka för att alla barn/elever ska ses utifrån sina behov och förutsättningar. Att de ska mötas i en skola som främjar trygghet, lärande och hälsa. Att de mår bra och lär sig så mycket som möjligt.

I arbetet som skolpsykolog ingår konsultation och handledning av personal samt att delta i det övergripande elevhälsoarbetet, bla medverka i elevhälsomöten. Jag arbetar även med utredning och bedömning av elevers behov, samt kan ha enskilda elev- och föräldrasamtal.

Jag nås på telefon: 0187260698, och email: elisabeth.lampinen@uppsala.se

 

Elisabeth Lampinen

Upphovsman: Exaktaphoto
Skolpsykolog
Uppdaterad: