Modersmål

Flera av våra elever har ett annat modersmål än svenska. De som pratar ett annat språk i hemmet har rätt till modersmålsundervisning.

Undervisningen sker i skolans lokaler tillsammans med en behörig modersmålslärare.

Ni ansöker om modersmålsundervisning genom e-barn och ungdom.

Läs mer om modersmålsundervisningen på Språkskolans hemsida.

Uppdaterad: