Brandövning

Under aprilmånad kommer skolan att genomföra en brandövning med all personal och elever.

28 mars 2019