Treklangens skola

Treklangens skola är en F-5 skola med ca. 310 elever som är indelad i fyra arbetsenheter.
Skolan ligger i ett dynamiskt område med natursköna omgivningar. Närheten till Gottsunda centrum med teater, bibliotek och simhall är en tillgång. Elever med olika bakgrund möts och utvecklas i vår skola.

Alla elever i Treklangens skola simmar regelbundet och vi driver projektet El-Sistema tillsammans med kulturskolan.

Skolan är en populär arbetsplats där personalen trivs och samarbetar mot högt uppsatta mål. Vi har ett ökande elevtal på skolan. Arbetsro och högt ställda förväntningar är ledord för Treklangens skola. Vi har ett välfungerande elevhälsoteam med speciallärare, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska och psykolog.

På Treklangens skola bedriver vi ett aktivt utvecklingsarbete, bland annat IBIS projektet i samarbete med Uppsala universitet.