Treklangens skola

Treklangens skola ligger i ett dynamiskt område med natursköna omgivningar. Närheten till Gottsunda centrum med teater, bibliotek och simhall är en tillgång. Elever med olika bakgrund möts och utvecklas i vår skola.

Treklangens skola är en relativt liten skola, men växande (ca 270 elever) med åk F-5, FBK åk 4–6 samt fritidshem. Den kännetecknas av en varm och inbjudande stämning.

Skolan har glada, intresserade elever och en välutbildad och engagerad personal. Vi har ett välfungerande elevhälsoteam med speciallärare, skolsköterska och psykolog.

Vi har sedan ett antal år en hälsoprofil där simning är en viktig del. Alla elever simmar regelbundet tillsammans med vår egen simlärare, och vi har också en hälsopedagog som hjälper oss att utveckla vårt hälsofrämjande arbete.

I detta arbete ingår även att ha bra rastverksamhet, samt att se till att alla elever rör på sig varje dag.

I förskoleklasserna har vi ett samarbete med Uppsala Kulturskola genom El Sistema projektet, som innebär att eleverna får musikundervisning två gånger i veckan. Vi hoppas att detta ska utvidgas till att omfatta även åk 1 under höstterminen 2019.