Treklangens skola

Treklangens skola är belägen i stadsdelen Gottsundas pulserande mitt. Gottsundabiblioteket är vårt skolbibliotek och närheten till naturområden gör att eleverna ofta har undervisning utomhus.

Läsåret 2017/2018 har skolan ca 245 elever fördelat på årskurs F-5. Skolan har en förberedelseklass där vi tar emot nyanlända elever i åldrarna 10-12 år. Här arbetar för närvarande ca 30 medarbetare.

Vår skola är en plats där alla elever känner sig trygga och sedda. Vi arbetar kontinuerligt med att synliggöra elevernas lärande för dem själva. Detta gör vi för att det har visat sig att det är en framgångsfaktor för att lyckas i skolan.

13 januari 2015