IBIS

Treklangens skola är tillsammans med flera andra skolor i Uppsala en del i ett samverkansprojekt mellan Uppsala kommun och Uppsala Universitet som kallas IBIS (Inkluderande Beteendestöd I Skolan).

Projektets syfte är att hjälpa skolorna att skapa trygga lärmiljöer och öka studieron genom att arbeta aktivt med relationsskapande arbete, regler, struktur och rutiner. Det är ett evidensbaserat program som bland annat används i Norge och går då under namnet PALS. Skolan får handledning av utbildade handledare via kommunen och på skolan finns ett IBIS-team bestående av skolledning, kurator, lärare och fritidspersonal.

Denna film har producerats av Uppsala kommuns kommunikationsavdelning för att visa vad en IBIS-skola är. Treklangens skola valdes ut för att visa vårt gedigna arbete kring IBIS. 

 

Här kan du läsa mer om IBIS:

Uppsala Universitet

IBIS-bloggen kan ni läsa om fyra olika perspektiv på IBIS-projektet. 

Uppdaterad: