Bilder från 2A i oktober 2020

Här är en inblick i en skoldag med 2A

barn som leker på skolgård                  barn som leker på skolgård

Eleverna leker Under hökens vingar.

elever som arbetar i klassrum

Full koncentration på matematiklektionen.

fotograf: Shadja Alhajeh

28 oktober 2020