Skolstart

Vi vill tacka alla elever och vårdnadshavare för det här läsåret! Skolan börjar igen 16/8 klockan 8.15.

Skolstart för höstterminen är den 16:e augusti klockan 8.15.
Fritidshemmet är stängt 8:e och 9:e augusti.

All antagning till skola och fritids sköts av antagningsenheten.

Trevlig sommar och välkomna till skolan igen den 16:e augusti!

4 juli 2022