Söka/byta till Treklangen

För att söka till Treklangens skola behöver du göra ett skolval via Uppsala kommuns hemsida.

Följ länken för att komma dit.

Länk till skolval i Uppsala kommun

Uppdaterad: