Ramadan

Till alla vårdnadshavare på Treklangens skola

Nu är det dags för Ramadan! Vi vill ordna det så bra som möjligt för alla elever på skolan då. En del elever klarar fastan bra, medan andra får problem med sin skoldag både socialt och inlärningsmässigt. Vi är därför tacksamma om ni svarar på frågorna i dokumentet och lämnar till skolan.

Vi kommer att ordna så att elever som fastar har någonstans att vara under tiden de andra eleverna är i matsalen.

Detta brev har delats ut i alla klasser men skulle det ha kommit bort finns det här för nedladdning och utskrift. Vi behöver ert svar senast 29/4 2019.

Ramadan brev -19.docx (DOCX, 13 KB)

ramadan brev arabiska.rtf

 

9 april 2019