Elevhälsa

Treklangens skolas elevhälsoteam består av skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och speciallärare.

Nasrien Musleh

Skolsköterska

Sonja Mecucci

Skolpsykolog

Agnetha Persson

Speciallärare

Shamsi Atabaki

Speciallärare

Maria Oldberg

Skolkurator
Uppdaterad: