Elevhälsa

Treklangens skolas elevhälsoteam består av skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och speciallärare.

Charlotta Suarez-Öbrink

Skolsköterska

Sonja Mecucci

Skolpsykolog

Ana Pecirep

Specialpedagog

Shamsi Atabaki

Speciallärare

Maria Oldberg

Skolkurator
Uppdaterad: