Elevhälsa

Treklangens skolas elevhälsoteam består av skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, logoped, specialpedagog och speciallärare.

Charlotta Suarez-Öbrink

Skolsköterska

Elisabeth Lampinen

Upphovsman: Exaktaphoto
Skolpsykolog

Maria Oldberg

Upphovsman: Exaktaphoto
Skolkurator

Sara Fahimi

Upphovsman: Exaktaphoto
Logoped

August Ferm

Upphovsman: Exaktaphoto
Specialpedagog

Ana Pecirep

Upphovsman: Exaktaphoto
Specialpedagog

Shamsi Atabaki

Upphovsman: Exaktaphoto
Speciallärare
Uppdaterad: