Elevhälsa

Treklangens skolas elevhälsoteam består av skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog och speciallärare.

Charlotta Suarez-Öbrink

Skolsköterska

Elisabeth Lampinen

Skolpsykolog

Maria Oldberg

Skolkurator

August Ferm

Specialpedagog

Ana Pecirep

Specialpedagog

Shamsi Atabaki

Speciallärare
Uppdaterad: