Inför skolavslutningen

Nu är sommarlovet nära! Här kommer information inför skolavslutningen den 12 juni.

Eleverna samlas i klassrummen 8.15 som vanligt. Vi går sedan gemensamt till Gottsundakyrkan där avslutningen börjar klockan 8.30. Under avslutningen sjunger vi tillsammans och lyssnar på de sånger som våra elever förberett. 

Efter avslutningen i kyrkan går alla klasser tillbaka till sina klassrum och äter glass och önskar varandra trevlig sommar. Skoldagen avslutas cirka klockan 10.00. 

22 maj 2019