Välkommen till enhet 1-3

Marika Alm

Lärare åk 1

Shifaa El-Kafri

Lärare åk 1

Fadja Alhajeh

Lärare åk 1

Karin Boman

Lärare åk 2

Shadja Alhajeh

Lärare åk 2

Rosbir Sefdin Aydal

Lärare åk 2

Rasmus Sandberg

Fritidspersonal

Matilda Wik

Fritidspedagog

Badri Atabaki

Fritidspedagog

Ellinor Andersson

Lärare åk 3

Sanaz Ekman

Lärare åk 3

Mikaela Bornehag

Lärare åk 3

Eva Gustafsson

Lärare i SVA

Shamsi Atabaki

Speciallärare

Vian Mohammed Amin

Fritidspedagog
Uppdaterad: