Välkommen till enhet 1-3

Karin Boman

Lärare åk 1

Shadja Alhajeh

Lärare åk 1

Rosbir Sefdin Aydal

Lärare åk 1

Rasmus Sandberg

Fritidspersonal

Matilda Wik

Fritidspedagog

Badri Atabaki

Fritidspedagog

Ellinor Andersson

Lärare åk 2

Sanaz Ekman

Lärare åk 2

Mikaela Bornehag

Lärare åk 2

Behrad Karkehabadi

fritidspersonal

Fadja Alhajeh

Lärare åk 3

Marika Alm

Lärare åk 3

Hanna Sköld

Lärare åk 3

Eva Gustafsson

Lärare i SVA

Shamsi Atabaki

Speciallärare

Vian Mohammed Amin

Fritidspedagog
Uppdaterad: