Välkommen till enhet 2-3

Fadja Alhajeh

Lärare i 2A

Maria Westerlund

Lärare i 2B

Marika Alm

Lärare åk 2

Shadja Alhajeh

Lärare i 3A

Karin Boman

Lärare i 3B

Eva Gustafsson

Lärare i SVA

Shamsi Atabaki

Speciallärare

Vian Mohammed Amin

Fritidspedagog

Eva-Karin Kullman

Assistent
Uppdaterad: