Välkommen till enhet 2-3

Ellinor Andersson

Lärare åk 2

Sanaz Ekman

Lärare åk 2

Reem Sharbak

Lärarassistent

Jasser Elhija

Assistent

Marika Alm

Lärare åk 3

Fadja Alhajeh

Lärare åk 3

Nora Kadoura

Lärare

Tupac Cerruto

Idrottslärare

Martina Östberg

Lärare SVA

Vian Mohammed Amin

Fritidspedagog

Matilda Wik

Fritidspedagog
Uppdaterad: