Välkommen till enhet 1-3

Ellinor Andersson

Lärare åk 1

Sanaz Ekman

Lärare åk 1

Marika Alm

Lärare åk 2

Fadja Alhajeh

Lärare åk 2

Shadja Alhajeh

Lärare åk 3

Rosbir Sefdin Aydal

Lärare åk 3

Karin Boman

Lärare

Rasmus Sandberg

Fritidspersonal

Matilda Wik

Fritidspedagog

Badri Atabaki

Fritidspedagog

Shifaa El-Kafri

Lärare åk 1

Eva Gustafsson

Lärare SVA

Shamsi Atabaki

Speciallärare

Vian Mohammed Amin

Fritidspedagog

Mikaela Bornehag

Lärare åk 3
Uppdaterad: