Välkommen till enhet 2-3

Shadja Alhajeh

Lärare i 2A

Karin Boman

Lärare i 2B

Ellinor Andersson

Lärare i 3A

Marika Alm

Lärare i 3B

Eva Gustafsson

Lärare i SVA

Shamsi Atabaki

Speciallärare

Vian Mohammed Amin

Fritidspedagog

Leutrim Breznica

Assistent

Jasser Elhija

Assistent

Eva-Karin Kullman

Assistent

Sabrin El Khatib

Assistent
8 maj 2015