Enhet 4-5 och FBK

Nora Kadoura

Lärare i åk 4

Senada Hodzic

Lärare åk 5

Mosa Jobe

Elevassistent

Serdar Altas

Elevassistent

Sofya Paronyan

Lärare åk 5

Hemen Abbas

Assistent åk5

Joel Alé

Lärare FBK

Sabina Bergstedt

Lärare i FBK

Parvin Peyghami

Fritidspedagog FBK

Tupac Cerruto

Idrottslärare

Förberedelseklass

Uppdaterad: