Enhet 4-5 och FBK

Anna Persson

Lärare åk 4

Sonya Ghadirian

Lärare åk 4

Senada Hodzic

Lärare åk 4

Mosa Jobe

Elevassistent

Serdar Altas

Elevassistent

Sofya Paronyan

Lärare åk 5

Shirin Talabani

Lärare åk 5

Johan Vihermäki

Elevassistent åk 5

Ola Jungward

Lärare FBK

Joel Alé

Lärare FBK

Parvin Peyghami

Fritidspedagog FBK

Tupac Cerruto

Idrottslärare

Förberedelseklass

Uppdaterad: