Enhet 4-5 och FBK

Anna Persson

Lärare åk 4

Senada Hodzic

Lärare åk 4

Sara Lindstedt Palmér

Lärare åk 4

Yaqub Hashi

Elevassistent

Sofya Paronyan

Lärare åk 5

Shirin Talabani

Lärare åk 5

Shemo Keskinbicak

Assistent

Shifaa El-Kafri

Lärare SVA

Huseyin Alpergin

Lärare FBK

Hélene Fjällbäck

Lärare FBK

Parvin Peyghami

Fritidspedagog FBK

Karin Boman

Lärare Flexgruppen

Carina Malmesjö Bröms

Lärare Flexgruppen

Hemen Abbas Muhammed

Idrottslärare

Shamsi Atabaki

Speciallärare
Uppdaterad: