Enhet 4-5 och FBK

Sofya Paronyan

Lärare i 4A

Hélene Fjällbäck

Lärare i 4A

Shirin Talabani

Lärare i 4B

Sara Lindstedt Palmér

Lärare i 5A

Anna Persson

Lärare i 5A

Sabina Bergstedt

Lärare i förberedelseklass

Ola Jungward

Lärare i förberedelseklass

Parvin Peyghami

Fritidspedagog i förberedelseklass

Tupac Cerruto

Idrottslärare

Förberedelseklass

Uppdaterad: