Välkommen till enhet F-1

Förskoleklassen

Lena Klerhed

Lärare förskoleklass

Christoffer Wahlgren

Lärare förskoleklass

Maria Westerlund

Lärare förskoleklass

Mousa Jobe

Elevassistent

Eva-Karin Kullman

Assistent

Andrés Petty Lopez

Elevassistent

Neside Gürler

Lärare förskoleklass

Shadja Alhajeh

Lärare åk 1

Rosbir Sefdin Aydal

Lärare åk 1

Rasmus Sandberg

Fritidspersonal

Emil Backe Oldberg

Assistent

Sabina Bergstedt

Lärare SVA

August Ferm

Specialpedagog

Majeda Hammoud

Lärare i förskoleklass
Uppdaterad: