Välkommen till enhet F-1

Förskoleklassen

Lena Klerhed

Upphovsman: Exaktaphoto
Lärare förskoleklass

Christoffer Wahlgren

Upphovsman: Exaktaphoto
Lärare förskoleklass

Maria Westerlund

Lärare förskoleklass

Mousa Jobe

Elevassistent

Eva-Karin Kullman

Upphovsman: Exaktaphoto
Assistent

Andrés Petty Lopez

Elevassistent

Neside Gürler

Upphovsman: Exaktaphoto
Lärare förskoleklass

Shadja Alhajeh

Upphovsman: Exaktaphoto
Lärare åk 1

Rosbir Sefdin Aydal

Lärare åk 1

Rasmus Sandberg

Upphovsman: Exaktaphoto
Fritidspersonal

Emil Backe Oldberg

Upphovsman: Exaktaphoto
Assistent

Sabina Bergstedt

Lärare SVA

August Ferm

Upphovsman: Exaktaphoto
Specialpedagog

Majeda Hammoud

Lärare i förskoleklass
Uppdaterad: