Välkommen till enhet F-1

Mikaela Bornehag

Lärare förskoleklass FA

Lena Klerhed

Lärare i förskoleklass FA

Maria Karlsson

Lärare i förskoleklass FB

Neside Gürler

Lärare i förskoleklass FB

Fadja Alhajeh

Lärare i 1A

Christoffer Wahlgren

Lärare i 1B

Maria Westerlund

Lärare i 1B

Agnetha Persson

Speciallärare

Badri Atabaki

Fritidspedagog

Sophia Kasbah

Elevassistent
22 mars 2017