Välkommen till enhet F

Förskoleklassen

Lena Klerhed

Lärare förskoleklass

Neside Gürler

Lärare förskoleklass

Christoffer Wahlgren

Lärare förskoleklass

Eva-Karin Kullman

Assistent

Reem Sharbak

Lärarassistent

Andrés Petty Lopez

Elevassistent

Majeda Hammoud

Lärare i förskoleklass
Uppdaterad: