Välkommen till enhet F

Lena Klerhed

Lärare förskoleklass

Shifaa El-Kafri

Lärare förskoleklass

Alicia Rajic

Fritidspersonal

Neside Gürler

Lärare förskoleklass

Hawar Abdulfatah

Elevassistent

Christoffer Wahlgren

Lärare förskoleklass

Eva-Karin Kullman

Assistent

Kerstin Strömberg

Fritidspedagog
Uppdaterad: