Välkommen till enhet F-1

Lena Klerhed

Lärare i förskoleklass FA

Neside Gürler

Lärare i förskoleklass FA

Mikaela Bornehag

Lärare förskoleklass FB

Christoffer Wahlgren

Lärare i förskoleklass FB

Majeda Hammoud

Lärare i förskoleklass

Rasmus Sandberg

Elevassistent förskoleklass

Sofia Stenmark

Lärare i 1A

Ellinor Andersson

Lärare i 1B

Sanaz Ekman

Lärare i 1B

Agnetha Persson

Speciallärare

Badri Atabaki

Fritidspedagog
Uppdaterad: