Välkommen till enhet F

Förskoleklassen

Lena Klerhed

Lärare förskoleklass

Christoffer Wahlgren

Lärare förskoleklass

Carina Malmesjö Bröms

Lärare förskoleklass

Eva-Karin Kullman

Assistent

Andrés Petty Lopez

Elevassistent

Majeda Hammoud

Lärare i förskoleklass

Neside Gürler

Lärare förskoleklass
Uppdaterad: