Årskurs 1-3

Treklangens skolas 1–3 verksamhet har två klasser i varje årskurs.

I varje årskurs arbetar tre lärare som gemensamt ansvara för undervisningen i de båda klasserna. Det gör att undervisningen kan vara flexibel och ibland bedrivs i mindre grupper.

Fritidsverksamhet erbjuds både före skoldagens start och efter dess slut. Eleverna möter under sin skoldag lärare och pedagoger som arbetar både i skolan och på fritidshemmet. Skola och fritidshem bidrar tillsammans till elevernas utveckling och lärande.

Uppdaterad: