Förberedelseklass (FBK)

På Treklangen skola finns en förberedelseklass årskurs 4-6. Här tar vi emot nyanlända elever som inte talar svenska. Eleverna förbereds för att kunna följa och delta i undervisningen i ordinarie klass.

Största delen av undervisningen fokuserar på att eleverna utvecklas i det svenska språket, både muntligt och skriftligt, samt får strategier för sitt fortsatta lärande. Eleverna har samma ämnen som övriga på skolan. I de olika ämnena ligger tyngdpunkten på att utveckla ämnesord och specifika begrepp.

elever läser

I förberedelseklassen får eleverna även kunskaper om sitt nya hemland; kultur, traditioner, natur och samhälle.

Vi arbetar aktivt med att skapa en lugn och trygg miljö för eleverna så att de får en stabil grund att stå på och ökad självkänsla. 

Eleverna erbjuds modersmålsundervisning och i möjligaste mån studiehandledning på modersmålet.

elever på 4H                          skridskodag

Uppdaterad: