Välkommen till oss på fritids!

Välkommen till oss på Treklangens Fritidshem

Här hos oss på Fritidshemmet är barnen välkomna före och efter skoldagen.
Fritidshemmet öppnar klockan 6.30 och stänger 17.30
Förskoleklassens skoldag slutar 13.30 och då startar eftermiddagens fritidsverksamhet. 

Barnen är uppdelade på två olika avdelningar, en för Förskoleklassens elever, och en för elever från åk 1–3. Avdelningarna genomför ofta aktiviteter tillsammans.

Efter skolans slut äter alla mellanmål tillsammans och sedan har vi aktiviteter där vi utgår från Fritidshemmets uppdrag i LGR11.

Fritidshemmet är också en del av Treklangens hälsoprofil och har mycket utomhusverksamhet och flera gånger i veckan aktiviteter i vår idrottshall.

Varje avdelning har också utflykter två gånger i veckan.

För mer information om fritidshemmets verksamhet se vårt konto på Instagram.

Uppdaterad: