Antimobbningsteamet

Skolans Antimobbningsteam (AMT) arbetar förebyggande och utredande för att främja tryggheten på skolan.

Ola Jungward

Lärare i förberedelseklass

Maria Westerlund

Lärare i 2B

Shadja Alhajeh

Lärare i 3A

Maria Oldberg

Skolkurator
Uppdaterad: