Förskoleklass

Förskoleklassen på Treklangens skola arbetar skolförberedande samtidigt som leken får stort utrymme.

Inom ämnet svenska arbetar vi utifrån Bornholmsmodellen för att genom den utveckla barnens språkliga medvetenhet.

Vi arbetar även med bokstavskunskap, ordförråd och berättande för att på så sätt förbereda eleverna inför årskurs 1.

Inom matematiken arbetar vi med att befästa tallinjen, enkel addition och subtraktion samt olika matematiska begrepp (ex. geometriska figurer och lägesord).

Våra förskoleklasser deltar sedan hösterminen 2018 i Uppsala Kulturskolas projekt, El Sistema. Du kan läsa mer om detta under rubriken Om skolan. (Ta mig dit!)

Varje vecka har vi idrott och utflykt. Under vårterminen får alla barn i förskoleklassen även simundervisning. Vi deltar också i skolans gemensamma aktiviteter så som friluftsdagar och skoldiscon.

Vi arbetar både i storgrupp och i mindre grupper (10-15 barn). Vi lägger mycket tid på det sociala samspelet mellan barnen och oss vuxna.


Förskoleklassen har verksamhet 8:15-13:30

Uppdaterad:

Andra sidor under: Förskoleklass